Co to jest technologia IO-Link?

Automatyka przemysłowa ma coraz większe znaczenie. Rozwiązaniem wiążącym się z tym zagadnieniem, które dzisiaj opiszemy, jest technologia IO-Link. Co warto wiedzieć na jej temat?

IO-Link to otwarty, międzynarodowy standard komunikacji cyfrowej (IEC 61131-9). Pozwala on na komunikowanie się urządzeń sterujących z rozmaitymi sensorami i urządzeniami wykonawczymi. IO-Link to technologia komunikacji typu punkt-punkt (inaczej Point-to-Point Protocol lub PPP), bo każde urządzenie wykonawcze jest podłączane do innego portu.

Otwarty standard komunikacji powoduje, że technologia IO-Link jest ogólnodostępna i wszyscy producenci mają okazję z niej korzystać. Na skutek tego wykorzystanie technologii IO-Link w systemach automatyki umożliwia skomunikowanie, w ramach jednej sieci, urządzeń pochodzących od rozmaitych podmiotów.

Technologia IO-Link jest wykorzystywana np. w systemach automatyki przemysłowej Rockwell Automation, czy w rozwiązaniach firmy SMC, które są dostępne w ofercie doświadczonej i rekomendowanej firmy RAControls.

Najważniejszą zaletą, generowaną przez technologię IO-Link, jest znaczne uproszczenie instalacji przy równoczesnym zachowaniu szerokiego wachlarza możliwości pod kątem diagnostyki i parametryzacji. Technologia IO-Link w systemie automatyki przemysłowej umożliwia wyeliminowanie wielu żył sygnałowych, co przyczynia się również do mniejszej awaryjności, niższego ryzyka wystąpienia przerwy w obwodzie układu, czy do łatwiejszego zlokalizowania ewentualnej usterki. Wiele faktów na ten temat znajduje się na stronie internetowej https://racontrols.pl/bazawiedzy/czym-jest-technologia-io-link/.

Dlaczego warto stosować IO-Link? Korzyści wynikające z zastosowania IO-Link to większa wydajność produkcji, większa elastyczność, czy niższe koszty utrzymania i serwisowania.

Sporo osób zastanawia się, co wchodzi w skład systemu IO-Link. Otóż kompletny system zawiera kilka następujących elementów. M.in. jest to IO-Link Master. To bramka umożliwiająca komunikację między urządzeniami sterującymi i wykonawczymi.

IO-Link Device to wszelkie urządzenia wykonawcze i sensory, które trzeba podłączyć bezpośrednio do urządzenia Master. Istotny jest też przewód standardowy służący do łączenia powyższych elementów. Oprogramowanie to zaś odpowiednie narzędzie do konfiguracji i parametryzacji systemu.

O czym jeszcze warto wspomnieć? W technologii IO-Link stosuje się dwa rodzaje portów: port typu A (dla urządzeń, których pobór prądu jest mniejszy niż 200 mA) i B (dodatkowe zasilanie dla urządzeń, które wymagają większej mocy; zapewnia on dodatkowe zasilanie).

Sieć IO-Link jest wykorzystywana do transmisji czterech typów danych (dane procesowe, dane urządzenia, status wartości lub zdarzenia).

Wszystkie wyżej wymienione dane mają istotne znaczenie w kontekście predykcyjnego utrzymania ruchu, gdyż ich analiza umożliwia szybszą identyfikację problemów oraz sytuacji awaryjnych. Na skutek tego można zapobiegać przestojom produkcji, które są kosztowne dla przedsiębiorstw…

Urządzenie IO-Link Master obsługuje 3 prędkości wymiany danych (4,8 Kb/s, 38,4 Kb/s i 230 Kb/s). Warto dodać, że urządzenie wykonawcze może obsłużyć tylko jedną z wybranych prędkości.

Chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej? W takim razie skontaktuj się z przedstawicielami katowickiej firmy RAControls.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.